Zomerschool

Slide thumbnail

Ook voor uw school.

Onderwijsproject op maat.

Voorkom onnodige doublures met behulp van een zomerschool of lenteschool

Zomerschool is een intensief programma, waarbij potentiële zittenblijvers begeleid worden door een team van studiebegeleiders en onderwijspedagoog om alsnog bevordering naar de volgende klas te realiseren. Dit programma vindt meestal gedurende de laatste weken of week van het schooljaar op school plaats. In de zomervakantie is ook een optie.

Eveneens is het mogelijk een dergelijk programma reeds in april, mei of juni te laten plaatsvinden, desgewenst in de weekenden. In dat geval spreken wij van een lenteschool.

“Tot op heden hebben wij duizenden leerlingen voorzien van begeleiding thuis en op school. De individuele aanpak op maat levert een snelle kennistoename op, wat leidt tot nieuwe succeservaringen welke bijdragen aan meer zelfvertrouwen en betere schoolresultaten op de korte en lange termijn.” – drs. A.S. (Anton) Donker, oprichter, eigenaar en onderwijspedagoog BijlesGezocht

Het doel van een zomerschool of lenteschool is om het aantal doublures terug te dringen. Hoewel doubleren voor sommige leerlingen een echte noodzaak is, blijkt dit middel in veel gevallen onnodig en kostbaar. CNV Onderwijs en de VO-Raad deden onderzoek. 85% van de deelnemers stroomden na twee weken zomerschool alsnog door naar het volgende leerjaar. 75% van hen werd in het schooljaar daarna wederom bevorderd. Daarmee blijkt de zomerschool een effectief middel om onnodig doubleren te voorkomen.

BijlesGezocht kan maatwerk bieden op het gebied van zomer- en lentescholen en soortgelijke projecten voor primair- en voortgezet onderwijs. Een programma dat past bij de onderwijsvraag, schoolcultuur, leerlingenpopulatie en de specifieke leerdoelen per leerlingen.

 

Brochure Zomerschool

 

Een greep uit onze schoolprojecten

huiswerkklas kraemerschoolhuiswerkklas polsstok
HUISWERKKLASSEN GEREALISEERD VOOR DEZE AMSTERDAMSE BASISSCHOLEN
OP BASIS VAN SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN, WAARBIJ OOK 'LEREN LEREN',
NAAST VAKINHOUDELIJKE INSTRUCTIE, CENTRAAL STAAT.
bijlessen amsterdam
LEERLABLESSEN VORMGEGEVEN OP DEZE AMSTERDAMSE BASISSCHOLEN.
MET LEERLAB LEREN KINDEREN OP EEN SPEELSE EN NIEUWE MANIER TE KIJKEN
NAAR VOOR HEN LASTIGE VAKKEN ZOALS REKENEN, TAAL OF BEGRIJPEND LEZEN.
EXAMENTRAININGEN OP LOCATIES IN HOEVELAKEN EN KESTEREN.
GEHELE SECTIES VOORZIEN VAN EXAMENGERICHTE BIJLESSEN PASSEND BIJ DE
SPECIFIEKE VRAGEN VAN DE EXAMENKANDIDATEN.
EXTRA CURRICULAIRE ACTIVITEITEN GEREALISEERD.
ZOALS MEER GEVORDERDE ENGELSE SPREEKVAARDIGHEID TER VOORBEREIDING
VAN HET TWEETALIG VOORTGEZET ONDERWIJS.
NAMENS ROTTERDAM VAKMANSTAD HUISWERKBEGELEIDING GEORGANISEERD.
HUISWERKBEGELEIDING TEZAMEN MET BIJLES VOOR INLOPEN ACHTERSTANDEN
OP REKENEN EN BEGRIJPEND LEZEN.

PDI - Almere

CONTACTPERSOON ZORGCOÖRDINATOR VAN HAAGSE SCHOOL EN PEDAGOOG
ALMEERS PEDAGOGISCH DIDACTISCH INSTITUUT.
LEERLINGEN VOORZIEN VAN BIJLESSEN EN EXAMENTRAININGEN.