As-Soeffahschool

[layerslider id=”15″]

 

Leerlablessen op basisschool As-Soeffah

Op de Amsterdamse basisschool As-Soeffah verzorgt BijlesGezocht lessen Leerlab aan diverse door school geselecteerde groepen. Dit zijn groepen van leerlingen die (iets) zwakker scoren op bepaalde onderwerpen of leerlingen die gemiddeld scoren, maar potentie hebben om “hogere ogen te gooien” op tussen- en eindtoetsen.

Leerlab vindt tweemaal 60 minuten per week plaats. De eerste les is aan het begin van de week en behelst uitleg over een bepaald onderwerp uit bijvoorbeeld rekenen, taal/spelling, begrijpend lezen of studievaardigheden. In tien weken worden de kernonderwerpen behandeld. De tweede les, meestal aan het einde van de week, behelst het in praktijk brengen van de theorie door middel van interactieve werkvormen.

Deze interactieve, en vaak meer speelse werkvormen, spreken eerder tot de verbeelding bij veel leerlingen en zorgen ervoor dat deze extra uitleg niet enkel een extra uitleg blijft, maar de leerling ook enthousiast maakt voor het leren en de leerling uitdaagt de lesstof vanuit een ander perspectief te benaderen.

Na tien weken vindt de laatste les plaats. De leerling heeft dan diverse aspecten (e.g. minsommen, plussommen, delen) extra geoefend en eigen gemaakt. Voor de laatste les worden vaak ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd, zodat de leerlingen kunnen laten zien wat zij tijdens de extra begeleiding hebben geleerd. Deze feestelijke middag wordt afgesloten met een diploma uitreiking.